VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ A VÝMĚNĚ AKCIÍ

V sekci informace pro akcionáře najdete informace a veškeré formuláře potřebné pro výměnu akcií (v souvislosti se změnou akcií z doručitele na akcie na jméno)