Výplata dividend za rok 2020

V sekci Informace pro akcionáře najdete informaci o realizované výplatě dividend za rok 2020