Poděkování

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za projevenou přízeň v tomto roce a těšíme se na další spolupráci.
Hezké a klidné svátky a vše dobré do nového roku 2020 Vám přeje
kolektiv