+ bažanti
  + brojleři
   + buvol
    + daňci
     + divoká prasata
      + drůbež
       + jeleni
        + kamzíci
         + klisny
          + kočky
           + koně
            + koroptve
             + kozy
              + králíci
               + krávy
                + malá zvířata
                 + mufloni
                  + ovce
                   + prasata
                    + prasnice
                     + psi
                      + skot
                       + Skot (dojnice v období stání na sucho
                        + Skot (dojnice v období stání na sucho)
                         + srnčí
                          + tetřev hlušec
                           + zajíci
                            + Antimastitidní přípravky
                             + Antiparazitika
                              + ATB - léčba celkových nebo orgánových infekcí
                               + Beta-blokátory
                                + Choleretika, hepatoprotektiva
                                 + Dermatologika
                                  + Hormony
                                   + Intramam. ATB : mastitis období laktace
                                    + Intramam. ATB : mastitis období zaprahlosti
                                     + Intrauter. antinfektiva
                                      + Lokální anestetika
                                       + Nesteroidní antiflogistika
                                        + Otologika
                                         + Parasympatolytika, antidota
                                          + Uterotonika
                                           + Vakcíny proti kokcidióze
                                            + Vitamíny
                                             + BIOPHARM - VÚBVL
                                              + EMDOKA - Belgie
                                               + FATRO - Itálie
                                                + MVDr. Emília Selecká - MEDIVET - SR

                                                 MICOSPECTONE plv. sol. ad us. vet.

                                                 Dodavatel: 

                                                 FATRO - Itálie

                                                 Zvířata: 

                                                 brojleři, drůbež, prasata, prasnice

                                                 Balení: 

                                                 1 x 250 g

                                                 Složení: 

                                                 Lincomycinum, Spectinomycinum

                                                 Léková forma

                                                 Prášek pro přípravu perorálního roztoku.

                                                 Cílové druhy zvířat

                                                 Prasata, kur domácí.

                                                 Indikace s upřesněním pro každý cílový druh zvířat

                                                 Infekce vyvolané Gram+ a Gram- mikroorganismy a mykoplasmaty.
                                                 Prasata: pneumonie, hemoragické průjmy, septická artritida, bakteriální enteritida.
                                                 Kur domácí - kuřata: mykoplasmóza, CRD.

                                                 Kontraindikace

                                                 Nepodávat nosnicím, koním a králíkům.
                                                 Použití přípravku u druhů, které nejsou specifikovány v příbalové informaci, může vést k vedlejším účinkům, zejména ze strany gastrointestinálního traktu.

                                                 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

                                                 Nepodávat přežvýkavcům s funkčním bachorem.

                                                 Zvláštní opatření pro použití

                                                 Zvláštní opatření pro použití u zvířat
                                                 Neuplatňuje se.

                                                 Zvláštní opatření určené osobám podávajícím veterinární léčivý přípravek zvířatům
                                                 Nejsou.

                                                 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

                                                 Aplikace může vyvolat u prasat průjem.

                                                 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

                                                 MICOSPECTONE plv. sol. není indikován během laktace a gravidity.

                                                 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

                                                 Nepodávat společně s myorelaxanciemi.

                                                 Podávané množství a způsob podání

                                                 V pitné vodě.
                                                 Kuřata:
                                                 V prvních 3 týdnech stáří: 3 g / 10 kg. ž. hm. po 3 dny;
                                                 Po 3 týdnech: 1 g / 10 kg ž. hm. po 3 dny.
                                                 Selata:
                                                 0,3 g / 10 kg ž.hm. po 3 dny

                                                 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

                                                 Specifická antidota pro případ předávkování nejsou známa.

                                                 Ochranné lhůty

                                                 Maso prasat 14 dnů, maso kuřat 7 dnů.
                                                 Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

                                                 Inkompatibility

                                                 Myorelaxans.

                                                 Doba použitelnosti

                                                 4 roky. Po rozpuštění ve vodě 48 hodin. Roztok chránit před světlem.

                                                 Zvláštní opatření pro uchovávání

                                                 Při teplotě 15°C - 25°C.

                                                 Držitel rozhodnutí o registraci

                                                 FATRO S.p.A. - Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (Bologna), Italy