Farmakologie a biochemie

Farmakologické služby pro výrobu veterinárních léčiv

    Předklinické studie

  • farmakokinetické studie
  • bioekvivalenční studie
  • studie biologické dostupnosti
  • reziduální studie
  • toleranční studie
  • studie bezpečnosti na cílových zvířatech
  • studie určení dávky a konfirmační studie
  • kombinované studie (kombinace studií na cílových zvířatech v rámci jedné studie)

Klinické studie

Testace účinnosti a bezpečnosti veterinárních léčivých přípravků na cílových zvířatech v systému SKP.

SVP testace

Testace substancí peptidů a léčivých přípravků na bázi peptidů v systému SVP.