Laboratoře a vybavení

Hematologická laboratoř

Pro vyšetření krevního obrazu zvířat včetně drůbeže, s použitím moderních analyzátorů (např. stanovení leukocytů, erytrocytů, trombocytů, hematokritu, MCV, MCH, MCHC, diferenciálu leukocytů, parametrů srážlivosti a pod.).

Biochemická laboratoř

Stanovení biochemických hodnot krve zvířat moderním biochemickým analyzátorem (např: ALB, ALP, ALT, AMS, AST, CK, kreatin, Ca, cholesterol, chloridy, glukóza, GGT, celkový protein, celkový bilirubin, P, Mg, močovina, LD-H).

Histologická laboratoř

    Příprava, zpracování a vyhodnocení histologických preparátů.
  • Barvící automat VARISTAIN
  • Rotační tkáňové procesory
  • Mikrotomy

Laboratoře akreditované pro chov zvířat

chov myší, potkanů, králíků, prasat, drůbeže, skotu, ovcí, koz atd.

Analytické laboratoře

    vybavené moderní technologií
  • LC-MS/MS
  • HPLC s detekcí UV/FL/DAD/LS
  • GC-MS

Další příslušenství a vybavení

Pitevna pro postmortální vyšetření zvířat a odběr vzorků.

SPF chovné experimentální místnosti

Prostory bariérového chovu pro SPF laboratorní zvířata (myš, potkan a králík) byly nově rekonstruovány v roce 2007 a splňují všechny podmínky a požadavky.

Stáje

pro skot, prasata, kozy, ovce a drůbež splňují požadavky welfare pro danou kategorii zvířat.
Podmínky prostředí každé stáje jsou monitorovány instalovaným měřícím systémem.