Valná hromada 2012

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a. s.
svolává dle § 184 odst. 4 ObchZák na den 7. 6. 2012 v 10.00 hodin
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

...podrobnosti v informacích pro akcionáře