Valná hromada 2013

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a. s.
svolává dle § 184 odst. 4 ObchZák na den 6. 6. 2013 v 10.00 hodin
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
...podrobnosti v informace pro akcionáře