Dražba zneplatněných akcií

Dne 3. září 2013 v 11.00 hodin se v sídle Společnosti na výše uvedené adrese koná na návrh Společnosti veřejná nedobrovolná dražba cenných papírů, jež byly vydány místo akcií, které byly, z důvodu nepředložení k výměně ani v dodatečné lhůtě v souvislosti se změnou formy akcií, prohlášeny za neplatné

bližcí informace na stránce
Informace pro akcionáře