Historie a současnost

Historie

V roce 1965 bylo uprostřed lesů, 20 km jižně od Prahy, založeno Výzkumné středisko pro veterinární léčiva. Krátce po svém vzniku bylo reorganizováno a na jeho základech vznikl v r. 1973 Výzkumný ústav pro biofaktory a veterinární léčiva (VÚBVL).

Pod vedením ředitele Prof. MVDr. Bohumila Ševčíka, DrSc. se pracoviště stalo vědecko – výzkumnou základnou pro výzkum a vývoj v oblasti veterinárního lékařství. Během prvních 25 let činnosti zde bylo zpracováno 480 závěrečných a dílčích odborných zpráv a vyvinuto nebo inovováno přes 170 veterinárních léků a přípravků, které představovaly prakticky celý veterinární sortiment vyráběný v podnicích bývalého farmaceutického koncernu SPOFA.
Zejména řada přípravků pro řízení reprodukce prasat a skotu dosáhla pozoruhodné komplexnosti.

Současnost

Po společensko-ekonomických změnách v devadesátých letech minulého století prošel ústav privatizačním procesem a byl postupně transformován, v r. 1993 vznikla akciová společnost BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv.

V průběhu tohoto procesu došlo rovněž ke značné diverzifikaci aktivit naší společnosti, což významnou měrou přispělo ke stabilizaci základních ekonomických parametrů a byly vytvořeny předpoklady pro její další rozvoj i při radikálně změněných vnějších podmínkách.

V průběhu devadesátých let byl dokončen vývoj dvou vakcín řady LIVACOX® proti kokcidióze kura domácího.
Rozhodnutí o samostatné výrobě a tržní realizaci vakcín, následná výstavba výrobní jednotky odpovídající požadavkům správné výrobní praxe (SVP) a postupné vybudování distribuční sítě ve více než 40 zemích světa umožnilo naší, původně čistě výzkumné, společnosti otevřít nový prostor pro zajištění ekonomických potřeb a vstoupit i do sféry výrobních a obchodních aktivit.

Sortiment vlastních produktů rozšířila postupně také řada přípravků pro lovnou zvěř a krmných směsí pro malo- a velkochovy hospodářských zvířat a pro laboratorní zvířata.

Zkušenosti získané v této činnosti a předchozí tradice výzkumného centra vytvořily dobrý rámec rovněž pro rozvoj distribučních aktivit naší společnosti v České republice a na Slovensku. Díky úzké spolupráci se specializovanými výrobci ze zahraničí (např. FATRO, Itálie, EMDOKA Belgie) můžeme dnes našim odběratelům nabídnout široký sortiment léčiv pro veterinární praxi.
Je dnes již samozřejmostí, že tyto aktivity probíhají v naší společnosti v režimu Správné distribuční praxe (SDP).

Tradiční orientace našich pracovníků na vývojové a experimentální aktivity v oblasti veterinárních léčiv nalézá v posledních letech široké využití rovněž v souvislosti se vstupem naší země do EU a zvyšujícími se požadavky regulatorních úřadů na podrobnost a úroveň dokumentace, předkládané pro registrační proces.

Široký odborný záběr, plná certifikace našich laboratoří v souladu s požadavky Správné laboratorní, Správné klinické a Správné výrobní praxe (SLP/SKP/SVP) a průběžné cílené investice do nejmodernějšího přístrojového a technologického vybavení nám umožňuje poskytovat stále komplexnější farmakologické služby rozšiřováním nabídky studií prováděných na zakázku externích farmaceutických firem.

Naše společnost je samozřejmě i nadále schopna, v souladu se svou tradicí, zajistit i celkový vývoj veterinárních přípravků včetně přípravy registračních podkladů pro tuzemské i zahraniční registrační úřady.

S uspokojením můžeme konstatovat, že i přes nelehkou ekonomickou situaci posledních let trvale pokračujeme ve vlastních výzkumných aktivitách, které nyní vážou zhruba 16% všech zaměstnanců naší společnosti a které v posledních letech přinesly řadu odborných úspěchů a evropských patentů.

Výzkum je v současnosti, v rámci několika projektů řešených za podpory státního rozpočtu a z vlastních prostředků, orientován zejména do oblasti biotechnologií, s prioritním zaměřením na kokcidiózu ptáků a vývoj rekombinantních vakcín a na transgenezi drůbeže s cílem produkce rekombinantních terapeutických proteinů, popř. protilátek.

Všechny uvedené aktivity hodlá naše společnost i nadále rozvíjet tak, aby poskytovala všem svým zákazníkům tradiční jistotu komplexních a vysoce odborných služeb.