Informace pro akcionáře

Vstup do autorizované sekce pro akcionáře

Po vyplnění vašeho přihlašovacího jména a hesla zde najdete další materiály, které slouží jako podklad pro hlasování na VH


POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti
BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a. s.
Se sídlem Pohoří–Chotouň 90, 254 49 Jílové u Prahy
IČO: 46356606, registrované u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2144
(„Společnost“)
svolává na den 28.2. 2024 v 10.00 hodin
VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,
která se uskuteční v sídle Společnosti
(program a více informací najdete v "Podklady pro akcionáře na VH" )

Soubory ke stažení