+ kamzíci
+ klisny
+ kočky
+ koně
+ koroptve
+ kozy
+ králíci
+ krávy
+ malá zvířata
+ mufloni
+ ovce
+ prasata
+ prasnice
+ psi

ARISTOS P 20 mg / 80 mg tableta pro psy

Přípravek s indikačním omezením

Dodavatel: 

FATRO - Itálie

Zvířata: 

psi

Balení: 

1 x 10 tablet, 10 x 10 tablet

Složení: 

Marbofloxacinum

Léková forma

Plochá čtverhranná béžová tableta s křížovou dělící rýhou. Tabletu lze dělit na čtyři stejné čtvrtiny.

Cílové druhy zvířat

Psi.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Infekce způsobené bakteriemi citlivými k marbofloxacinu:
• infekční onemocnění kůže a měkkých tkání (pyodermie, folikulitida, furunkulóza, celulitida)
• infekční onemocnění močových cest způsobené Escherichia coli a Proteus mirabilis, včetně infekcí spojených s prostatitidou nebo epididymitidou
• infekční onemocnění dýchacích cest.

Kontraindikace

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek. Nepodávat rostoucím psům mladším 8 až 18 měsíců dle velikosti plemene a psům samčího pohlaví, u kterých není ještě plně vyvinuta pohlavní aktivita.
Nepoužívat u psů s dysfunkcí CNS.
Nepoužívat u infekcí vyvolaných anaeroby, kvasinkami či plísněmi.
Nepoužívat během březosti a laktace.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

U fluorochinolonů bylo prokázáno, že způsobují eroze kloubní chrupavky u juvenilních psů, a proto je třeba věnovat pozornost přesnému dávkování, zejména u mladých zvířat.


Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.
Doporučuje se ponechat fluorochinolony na léčbu klinických stavů, které měly slabou odezvu, nebo se očekává slabá odezva na ostatní skupiny antibiotik.
Použití fluorochinolonů by mělo být vždy, když je to možné, založeno na výsledku testu citlivosti.
Použití přípravku, které je odlišné od výše uvedeného, může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních k fluorochinolonům a snížit účinnost terapie ostatními chinolony z důvodu možné zkřížené rezistence.

Přípravek má indikační omezení. To znamená, že by měl být použit pouze pro léčbu závažných infekcí, na základě klinických zkušeností podpořených diagnostikou původce onemocnění a zjištěním citlivosti k dané léčivé látce a rezistenci k běžným antibiotikům.

V případě nedostatečného příjmu krmiva/vody v důsledku onemocnění je vhodné zahájit parenterální léčbu.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Lidé se známou přecitlivělostí na fluorochinolony by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
V případě náhodného požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
Po použití přípravku si umyjte ruce.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Zcela vzácně se u psů mohou vyskytnout vedlejší účinky jako zvracení, průjem, žíznivost, přechodné zvýšení aktivity. Tyto symptomy spontánně odezní a nevyžadují ukončení léčby.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat během březosti a laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Při současné perorální aplikaci kationtů (hliníku, vápníku, železa a hořčíku) může být biologická dostupnost marbofloxacinu snížena.
Při současném podávání s teofylinem se doporučuje snížit dávku teofylinu. Snižováním clearance teofylinu inhibicí jeho metabolismu chinolony na hepatální úrovni, může dojít k projevům intoxikace (excitace, neklid, třes).

Podávané množství a způsob podání

Perorální podání.

Doporučená denní dávka:

2 mg marbofloxacinu/kg ž.hm./den, což odpovídá 1 tabletě (s obsahem 20 mg marbofloxacinu)/10 kg ž.hm./den.
2 mg marbofloxacinu/kg ž.hm./den, což odpovídá 1 tabletě (s obsahem 80 mg marbofloxacinu)/40 kg ž.hm./den.

Dávkování

* množství marbofloxacinu podávané zvířatům v některých hmotnostních kategoriích může dosáhnout až dávky, která překračuje dávku doporučenou (> 2 mg léčivé látky/kg ž.hm.). Z tohoto důvodu by tento přípravek měl být těmto zvířatům podáván pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem a v průběhu celé léčby je nutné sledovat možný vznik nežádoucích účinků.

Délka podávání:

Při infekci kůže nebo měkkých tkání je doba podání minimálně 5 dnů, podle potřeby může být prodloužena až na 40 dnů.
Při infekci dolních močových cest je minimální doba podání 10 dnů. Při infekci horních močových cest, či infekcích spojených s prostatitidou nebo epididymitidou je doba podání 28 dnů.
Při léčbě infekcí dýchacích cest je minimální doba podání 7 dnů pro akutní formy, podle potřeby může být prodloužena až na 21 dnů.

K zajištění správného dávkování a k zamezení poddávkování musí být co nejpřesněji stanovena živá hmotnost léčeného zvířete.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Při velmi vysokých dávkách (> 2000 mg/kg ž. hm.) se mohou pozorovat akutní neurologické symptomy. V tomto případě je nutné symptomatické ošetření.
Nepřekračovat doporučené dávkování.

Ochranná lhůta

Není určeno pro potravinová zvířata.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.
Zbylé nepoužité části tablety uchovávejte v blistru.
Doba použitelnosti zbylých částí tablet: 3 dny.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Držitel rozhodnutí o registraci

FATRO S.p.A., Via Emilia 285, 40064 Ozzano Emilia (Bologna), Itálie

Webinář k přípravku

V loňském roce pro Vás naše společnost ve spolupráci s MVDr. Jaroslavem Kučerou, CSc., připravila online webinář na téma " Infekce močového aparátu u psů a koček a jejich léčba s použitím marbofloxacinu". Webinář můžete zdarma zhlédnout na stránkách KVL - archiv webinářů 2020.
Webinář: MVDr. Jaroslav Kučera, CSc. - " Infekce močového aparátu u psů a koček a jejich léčba s použitím marbofloxacinu" – záznam zdarma na webu KVL, archiv 2020,
( https://www.vetkom.cz/vzdelavani/webinare/archiv-webinaru-videa-ke-zhled...)
Zároveň si Vás dovolujeme upozornit na nový přípravek v našem sortimentu:
ARISTOS P, marbofloxacinové tablety pro psy v gramáži 20 mg (10 a 100 tablet) a 80 mg (10 tablet), který dlouhodobě nabízíme v rabatu 1+1.