Výzkum a vývoj

Současný výzkum a vývoj je zaměřen na dvě stěžejní oblasti:

Kokcidióza drůbeže – hlavně hospodářsky významné kokcidie kura domácího a krůty domácí

Příprava transgenní drůbeže – s cílem produkce rekombinantních proteinů ve vaječném obsahu